Samverkan om fjärrvärme med BeLok och BeBo

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energimyndighetens beställarnätverk Belok och BeBo bjuder in till workshop den 30/3 om fjärrvärme och fjärrkyla i samverkan med Energiföretagen.

Vi har under en period fört dialog med de båda nätverken BeLok och Bebo, och sökt vägar för att de i högre grad ska involvera energiföretag i sina projekt och strategier. Vi tror att både fastighetsägare och energiföretag kan vinna på en utökad dialog. Alla medlemmar i nätverken använder fjärrvärme, och många har synpunkter och idéer kring exempelvis fjärrvärmens och fjärrkylans plats och dess prissättning.

Nu påbörjar vi en bredare dialog för hitta områden där vi kan fortsätta samverka. Vid mötet kommer två fastighetsföretag och två fjärrvärmeföretag – Jönköping Energi och Stockholm Exergi – att ge sina perspektiv. Efter det följer en kort workshop med alla deltagare.

Det digitala mötet äger rum den 30 mars kl 13-15.

Energiföretagens medlemmar är välkomna att delta. Anmäl intresse genom ett mejl till Helena N Lantz, biträdande koordinator för Belok, eller genom att kontakta Energiföretagens Daniel Lundqvist.

Om BeLok och BeBo

Energimyndigheten har sedan 90-talet arbetat med ett flertal beställarnätverk med stora fastighetsföretag och -förvaltare. BeBo fokuserar på bostadsfastigheter medan BeLoks medlemmar förvaltar lokalfastigheter. I nätverken drivs utvecklingsprojekt och ”skarp” test av nya metoder, produkter och system i syfte att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva fastigheter. En stor del av landets fastighetsbestånd finns representerad i nätverken.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se