Vi påminner om digital workshop om temperaturprogram i fjärrvärmesystem 16 mars

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fjärrvärmeföretagen påminns om vår digitala workshop den 16 mars. Vi vill få en bild av systemtemperaturerna i de svenska fjärrvärmesystemen inför den förstudie som ska starta. Studien ska hitta områden som Energiföretagen Sverige ska engagera sig i för att underlätta arbetet med att sänka temperaturerna i fjärrvärmesystemen. På lång sikt är syftet att sänka temperaturen i de svenska fjärrvärmenäten.

– Det är viktigt att branschen samlar sig i denna fråga för framtiden. Temperaturerna har i princip stått still de senaste 40 åren. För den framtida konkurrenskraften och resurseffektivitet behöver vi nu ta ett steg framåt för att identifiera möjligheter och hinder tillsammans, säger Leif Nordengren som bland annat ansvarar för distribution av fjärrvärme hos Energiföretagen Sverige.

Färdplan ska driva på utvecklingen

Fjärrvärmen i Sverige har främst kommit från förbränningsanläggningar som levererar vatten med 100–120°C till fjärrvärmesystemet. Branschen har nu tagit fram en färdplan för fossilfri uppvärmning för bättre resursutnyttjande som också stärker fjärrvärmens konkurrenskraft.

Flera initiativ pågår för lågtemperatursystem och framtidens fjärrvärme som ibland kallas fjärde generationens fjärrvärme (4GDH). Den största utmaningen bedöms vara att sänka temperaturerna i befintliga fjärrvärmesystem. För att kunna leva upp till färdplanen har Energiföretagen beslutat att inleda en förstudie om åtgärder för att snabbare nå lägre systemtemperaturer.

Missa inte vår workshop

Vi välkomnar fjärrvärmeföretag varmt till en workshop den 16 mars 2021 då vi samlar fjärrvärmebranschen för att få en gemensam bild av hur systemtemperaturerna ser ut nu. Tillsammans ska vi också identifiera möjligheter och hinder som finns för att branschen ska kunna gå mot lägre temperaturer i fjärrvärmesystemen.  

Sådana möjligheter och hinder kan till exempel gälla regelverk, tekniska utmaningar eller tekniska bestämmelser. En frågeställning kan vara: Vad behöver jag som konsult, tillverkare eller fjärrvärmeföretag för incitament samt förutsättningar och möjliga lösningar för att vi ska kunna sänka temperaturerna i fjärrvärmesystemen?

Ur programmet

Från FVB kommer Cilla Dahlberg Larsson för att ge en bild av systemtemperaturerna och vilka trender de ser i sin insamlade statistik. Kristina Lygnerud från IVL och Euroheat and Power talar om framtidens fjärrvärme med fokus på temperaturer.

Prgrammet kan läsas här

Anmälan kan göras här (efter inloggning)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se