Möte med Energimyndigheten om kommande vätgasstrategi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under mötet blev det tydligt att det finns mycket stora förväntningar på en ökad elproduktion som i sin tur ska möjliggöra vätgasproduktionen. Många av deltagarna lyfte också behovet av elnät i en helt ny skala. En tillväxt inom vätgas kräver rätt förutsättningar redan från start i form av regelverk och infrastruktur.

I veckan ägde Energimyndighetens högnivåmöte om vätgasstrategin rum. Med på mötet fanns representanter från flera av våra medlemsföretag och Energiföretagen liksom Vattenfall höll anföranden om vätgasens möjligheter. Övriga deltagare var andra branschorganisationer, Volvo och SSAB med många fler.  

Gunilla Andrée lyfte i sitt anförande bland annat behovet av kompetensförsörjning för att det ska vara möjligt med en storskalig introduktion av vätgas. Det kommer att behövas såväl fler operatörer som kan driva dessa nya anläggningar som ökad forskning. Gunilla berättade också om Energiföretagens arbete med vätgas och att vi kommer integrera vätgas i vårt färdplanearbete, genom att bland annat ta fram en tidslinje för vätgas som publiceras i höst.

Under mötet blev det tydligt att det finns mycket stora förväntningar på en ökad elproduktion som i sin tur ska möjliggöra vätgasproduktionen. Många av deltagarna lyfte också behovet av utbyggda elnät i en helt ny skala. Det handlar om nya enskilda nätanslutningar på effekter på 1000 MW och även betydligt mer.

Distributionen av vätgas – allt från behov av ett utveckla regelverk, till vem ska finansiera utbyggnaden av infrastrukturen diskuterades. Och en annan självklar punkt var tillståndsprocesser för såväl vätgas som elnät och inte minst elproduktion, där det är viktigt med en helhetssyn. Utan en ökad elproduktion och ett utbyggt elnät, så stannar planerna på en vätgasexpansion på tankestadiet, med risk att gå miste om en fossilfri tillväxt, arbetstillfällen och regional liksom nationell utveckling, vilket vore olyckligt för AB Sverige.

- Med tanke på de utmaningar och möjligheter energisystemet står inför så måste vi ta varje möjlighet att lyfta behovet av att utbilda medarbetare till vår bransch. Det är också viktigt att staten nu gör rätt från början och tar ansvar för utbyggnad av en infrastruktur och ett anpassat regelverk så att vätgasen kan nå sin tillväxtpotential, kommenterar Gunilla Andrée.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se