2020 ett normalår för driftstörningar i elnäten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

År 2020 var ett ”normalår” utan några särskilda händelser i elnäten. En ”normal” månad är medelvärdet för kundavbrott cirka fem minuter, vilket var fallet under åtta av årets tolv månader. Detta rapporteras i 2020 års driftstörningsstatistik Darwin.

Statistiken omfattar rapportering från 54 elnätsföretag, som representerar 80 procent av Sveriges 5,5 miljoner elkunder. Statistiken är relativt jämn fördelad mellan tätortsnät och landsbygdsnät. Databasen omfattar cirka 39 000 driftstörningsrapporter och runt 14 000 planerade avbrott.

Noteringar från 2020 års avbrottsstatistik:

  • Den genomsnittliga avbrottsfrekvensen var 1,1. Den genomsnittlige svensken hade alltså ”drygt ett” elavbrott under året.
  • Den totala leveranssäkerheten blev 99,98 procent, vilket betyder en genomsnittlig avbrottstid på 83 minuter. Så länge var alltså den genomsnittlige svensken utan el under hela året.
  • Februari, april, juni och november var de månader som hade flest avbrottsminuter. Sommaren var lugn med lite åska.
  • Andelen störningar kopplade till regionnäten var tolv procent.
  • 36 procent av störningarna har felorsak ”okänd” medan ”åverkan” svarar för drygt 16 procent. Sedan första Darwin-mätningarna år 2003 har andelen fel orsakade av åverkan fördubblats.
  • Grävskadorna ökade lite igen – 6,8 minuters avbrott för medelkunden (6,1 år 2019).

Läs rapport och se grafer om Darwin på Energiföretagens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se