Beslutad indexuppräkning av energiskatter 2022

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen beslutade den 18 november om indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter för 2022. Energiskatten på el indexuppräknas med 0,4 öre per kilowattimme till 36,0 öre per kilowattimme för 2022. Det sker även en uppräkning för eldningsolja.

Energiskatten på el indexuppräknas med 0,4 öre per kilowattimme till 36,0 öre per kilowattimme för 2022. Det innebär att den lägre så kallade ”Norrlandsskattesatsen” som utgör ett avdrag med 9,6 öre per kilowattimme kommer uppgå till 26,4 öre per kilowattimme för 2022. Förordningsändringen, SFS 2021:1078, finns att läsa här.

För eldningsolja (som har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C) sker en uppräkning av energiskatten till 921 kr per m3 och koldioxidskatten till 3 490 kr per m3, dvs. sammantaget 4 411 kr per m3 i energi- och koldioxidskatt för 2022. Ändringarna finns att läsa i SFS 2021:1077 här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se