Nya värden i schablonmetoden för prövning av anslutningsavgifter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i dagarna beslutat om en indexjustering av värdena i schablonmetoden för prövning av anslutningsavgifter (16–25 A uttag). De nya uppjusterade beloppen, som gäller från och med den 1 januari 2022, finns tillgängliga på ei.se och i en ny version av promemorian Ei PM2013:03 (version 8).

Ei ser över beloppen i schablonmetoden varje år. Det sker genom att kostnaderna indexeras så att de följer den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning. De nya värdena gäller för offerter som ställs ut från och med den 1 januari 2022.

En närmare beskrivning av hur Ei har beräknat indexjusteringen finns i avsnitt 5 i promemorian.

Läs Ei:s nyhet och uppdaterad PM på Ei:s webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se