Säkerhetsskyddslagstiftningen ändras 1 december

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 1 december i år sker flera ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen. Svenska kraftnät har samlat information om vissa ändringar som påverkar verksamhetsutövare inom elförsörjningen och dammanläggningar. Det handlar bland annat om anmälan om säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddschef. Energimyndigheten är ny tillsynsmyndighet för områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel.

Svenska kraftnät skriver på sin webbplats om förestående förändringar från den 1 december i år. Bland annat gäller:

  • Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elförsörjning och dammanläggningar ska anmäla det till Svenska kraftnät. Verksamheten kan ha flera tillsynsmyndigheter och kan därför behöva anmäla till fler.
  • Från 1 december ska en säkerhetsskyddschef utses med ansvar och organisatorisk placering som framgår av säkerhetsskyddslagstiftningen. Detta ska anmälas till Svenska kraftnät.
  • En verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ska göra en upphandling, ingå avtal eller samarbeta med en annan aktör, ska teckna ett säkerhetsskyddsavtal med aktören. Detta gäller om aktören kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, alternativt annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå 2­ och uppåt). En särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning ska göras innan ett förfarande som kräver säkerhetsskyddsavtal inleds.
  • När det gäller personalsäkerhet ska verksamhetsutövaren ansvara för att det finns samtycke till registerkontroll. Samtyckena ska bevaras och dokumenteras. Verksamhetsutövare ska också skyndsamt informera den som beslutar om placering i säkerhetsklass om att registerkontroller ska avslutas. Den som beslutar om placering i säkerhetsklass ska skyndsamt informera Säkerhetspolisen.

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet

Energimyndigheten har från och med den 1 december 2021 nytt tillsynsansvar över enskilda verksamhetsutövare inom energisektorn som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel. 

Energimyndigheten ska utöva tillsyn, ge vägledning och fatta beslut om placering av befattningar i säkerhetsklass. Detta arbete utgår från lag, förordning och Säkerhetspolisens föreskrifter. I frågor som rör signalskydd utgår myndigheten från Försvarsmaktens föreskrifter.

Läs mer om förändringarna här

Läs hos Svenska kraftnät om nyheter och förändringar i sin helhet

Under länken ovan finns också blanketter som ska användas vid anmälningar:

  1. Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet
  2. Anmälan om Säkerhetskyddschef
  3. Anmälan om säkerhetsskyddsavtal

Läs om Energimyndighetens nya roll här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se