Bli ”digitalt smart” med ny e-baserad utbildning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har tillsammans med NanoLearning-företaget Junglemap tagit fram en ny utbildning: ”Informationssäkerhet för ledningsgrupper” åt medlemsföretag. Det handlar om åtta pass som skickas ut med e-post två gånger i veckan. Välkomna att anmäla er!

Utbildningen är kostnadsfri. I ett tidigare samarbete mellan företagen skapades utbildningen ”Energiskolan”. Utbildningens olika moment skickas ut via e-post. Det första passet skickas omedelbart vid registreringen och därefter varje tisdag och torsdag. Det är givetvis möjligt att genomföra utbildningspassen när det än passar.

Ny form av e-lärande – samarbeta gärna!

NanoLearning är en ny form av e-lärande. Kursen består av åtta pass:

  1. Informationssäkerhet i vår organisation
  2. Systematiskt arbete med informationssäkerhet
  3. Har vi koll på våra risker?
  4. Vi måste kunna mäta
  5. Leveranskedja, intressenter och myndigheter
  6. Är vi förberedda?
  7. Medvetenhet om informationssäkerhet året runt
  8. Programutvärdering och effektmätning

– Säkerhet handlar om att ”Leva som man lär”. Med detta paket får ni inspiration till att bli mer digitalt smarta och engagera er tillsammans, säger Energiföretagen Sveriges säkerhetsansvariga Emma Johansson.

Emma Johansson har varit med och kvalitetssäkrat utbildningen, som hon rekommenderar. Hon rekommenderar också att genomföra utbildningen tillsammans med andra kollegor, för att kunna diskutera viktiga frågor.

Registrering av e-postadress

För att kunna skicka ut lektionerna behöver ni registrera er e-post. Det görs på registreringssidan där mer information om utbildningen finns.

Oktober är informationssäkerhetsmånad

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month – ECSM) som arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa).

Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänhet och företag. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i flera år.

Läs mer om informationssäkerhetsmånaden på MSB:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kristian Öhrn

Kristian Öhrn

Affärsutvecklare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se