Ny handbok om implementering av lågtempererad fjärrvärme

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nu finns en ny omfattande handbok från IEA DHC – International energy agency’s samverkansprogram för forskning och teknikutveckling inom fjärrvärme och fjärrkyla. Sverige är via Energimyndigheten medlem ihop med 12 andra länder över hela världen. Framstående fjärrvärmeforskare på Högskolan i Halmstad har tillsammans med europeiska kollegor tagit fram handboken om implementering av lågtempererade fjärrvärmesystem.

Trots att fjärrvärme funnits under lång tid fortsätter tekniken att utvecklas. Nya idéer, som att exempelvis kunna värma byggnader med lägre fjärrvärmetemperaturer, skapar möjlighet att använda värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som värmekälla. Ett internationellt samarbete, där svenska forskare lett arbetet, har nu resulterat i en bok där framtidens fjärrvärme beskrivs.

Dagens fjärrvärmenät byggdes när fossila bränslen användes i stor utsträckning och byggnader hade höga värmebehov. Ambitionen med den nya generationens fjärrvärmeteknik är att återanvända restvärmekällor från industri såväl som från lågtempererade, urbana värmekällor. 

Intressanta fallstudier

Nu finns en handbok framtagen för att underlätta implementering av nästa generations fjärrvärmenät. I boken ”Low-Temperature District Heating Implementation Guidebook”. förklaras hur man kan göra för att sänka temperaturer i värmesystem inuti befintliga och nya byggnader samt i befintliga och nya fjärrvärmenät.

Boken innehåller information och fallstudier med lågtemperatur för att underlätta för fler att implementera lösningen, liksom exempel på hur fjärrvärmestäder har påbörjat sin omställning mot lägre systemtemperaturer. Den har tagits fram av totalt 17 författare från olika länder under ledning av Kristina Lygnerud och Sven Werner från Högskolan i Halmstad, med stöd av Svenska Miljöinstitutet IVL.

Flera intressenter

Boken riktar sig främst till aktörer som är berörda av fjärrvärme och som kan ha nytta av fjärrvärme med lägre temperaturer som:

  • Kommun- och stadsplanerare
  • Bostadsägare, ägare av spillvärme, till exempel industrier
  • Energiföretag och komponenttillverkare

Här finns mer information om IEA DHC

Här kan boken laddas ned (Final report/Guidebook)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se