Qraftsamling 21 går in i slutspurten

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Programmet Qraftsamling har formats till ett uppskattat verktyg för att stödja företag i energibranschen som arbetar systematiskt för ökad mångfald och inkludering på flera nivåer: energibranschen, företaget och deltagande medarbetare och chefer. Årets program har nu kommit mer än halvvägs och deltagarna arbetar för fullt inför avslutningen i november.

Qraftsamling 21 startade i april och kommer att avslutas i november. I år har fokus legat på normförändring, inkluderande ledarskap och samtliga lagstiftade diskrimineringsgrunder. Inför starten uppdaterades programmet och innehållet finslipades. Och allt fick givetvis anpassas till ett digitalt format på grund av pandemin.

Pernilla Alexandersson från Add Gender är projektledare för årets Qraftsamling och hon är både stolt och nöjd över hur programmet har utvecklats hittills:

– Att energisektorn faktiskt har lyckats kraftsamla så här kring mångfald och jämställdhet helt på distans och digitalt, det är ett gott betyg. Det är en utmaning att hålla motivationen uppe för förändringsarbete medan vi har en pandemi som har lagts ovanpå en redan full kalender och vardag, och som har ändrat förutsättningarna för hur man ska arbeta och hur man kan träffas.

– Åren med Qraftsamling har berikat oss som människor och företag, vi har fått värdefulla insikter och verktyg för konkret förändring, säger Lotta Sätterlund HR-chef på Uniper som deltar i årets Qraftsamling som sponsor men också funnits med i tidigare omgångar som representant från Unipers ledning.  
­– Qraftsamling har varit som en katalysator för vårt systematiska arbete för ökad mångfald och inkludering på Uniper. Vi har nu ett gediget program med utbildningar för alla medarbetare och chefer, dedikerade mångfaldsambassadörer inom alla bolag och en maffig verktygslåda att hämta inspiration och material till workshops och diskussioner ur. Fokus i årets plan är att utbilda alla i inkluderande arbetsmiljö.

Vad har vi gjort hittills?

Ett digitalt intro om normer och inkludering samt årets program och pedagogik startade hela programmet. Deltagarna fick sedan lämna svar på en enkät som utgjorde underlag till en unik normplattform där företagets mognadsnivå bedöms i relation till lagkrav, storlek på organisation samt Agenda 2030. Genom att svara på enkäten sätts även en process igång internt – vad gör vi idag och vad behöver vi göra mer av?

Första mötet var ett Kick off-möte som hölls i april. Då fick deltagarna sin Normplattform som de sedan kunde stöta och blöta internt i organisationerna för att få en möjlighet att krocka tankar och perspektiv utifrån en gemensam bas. 

Under det andra mötet samlades sedan alla deltagare till en intensiv men rolig heldag där man fick presentera det stoltaste perspektivet på sin normplattform för sina branschkollegor. 

Nu i september var det en uppföljande träff om just förändringsledarskap och ens eget driv.

Zdenko Cabrajic, är projektchef inom Unipers vattenkraft och deltar i årets omgång:

– För mig har Qraftsamling fungerat som en ögonöppnare om hur förutfattade meningar och fördomar påverkar oss, men också mer teoretiskt då vi fått en gedigen genomgång av vår verksamhet utifrån ett normperspektiv. Vi lever i en värld som blir alltmer komplex med ökad digitalisering som ett exempel. Här blir ett inkluderande ledarskap ytterst viktigt för att ta till vara olika perspektiv, men också för att alla ska känna sig välkomna hos oss. Med Qraftsamling i ryggen har jag tillsammans med Ann-Marie Bjerström, Unipers Diversity Ambassador, arrangerat en workshop för alla chefer inom vattenkraften och i början av oktober är det dags för nästa workshop för samtliga medarbetare om mångfald och inkludering som viktiga beståndsdelar för en framgångsrik arbetsplats. Utöver detta har Qraftsamling varit ett väldigt bra forum för att nätverka och utbyta idéer med branschkollegor i liknande situation.

Lisa Hjelm har varit Energiföretagens deltagare i år och hon lyfter fram hur mycket de personliga insikterna har betytt:

– Att lyckas skapa en inkluderande arbetsplats handlar inte bara om att sätta högt flygande mätbara mål, utan framför allt om varje individs enskilda insikt om ens egna förutfattade meningar och fördomar. När vi lyckas se vår egen person, plats och det sammanhang som vi lever och verkar i från lite avstånd, då först får vi också upp ögonen för andras. En ökad medvetenhet om våra egna begränsningar öppnar magiskt nog upp vår förmåga att möta andras.

Vad händer nu?

Mellan träffarna har alla deltagare och hela företaget fått tillgång till fördjupad kunskap om diskrimineringslagstiftningen, mångfald, kognitiva bias, makttekniker och ledarskap. Både tack vare ett digitalt innehåll men även tack vare rådgivningsträffar och mentorskapsprogram med olika normingenjörer. Nu återstår en avslutningsträff då det är upp till bevis vad som förbättrats under programmet. Har vi lyckats kraftsamla för mångfald och jämställdhet tillsammans? Vi ser fram emot att samla in erfarenheter, lärdomar, utmaningar och resultat.

Här kan du läsa mer om Qraftsamling

Här hittar du Lisa Hjelms tidigare rapportering från Qraftsamling 21

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se