Energiföretagens satsning på e-mobilitet är igång!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det övergripande syftet med Energiföretagens satsning på e-mobilitet är att säkerställa att utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige sker i den takt som krävs för att möta marknadens behov. Intresset har varit stort bland våra medlemmar och partners och vi har nu etablerat en referensgrupp och två arbetsgrupper för elnätsföretag respektive laddoperatörer.

Försäljningen av elbilar fortsätter att öka kraftigt, i Norge stod elbilar för hela 86 % av nybilsförsäljningen i mars i år. Där är vi inte riktigt än i Sverige men det ger en tydlig indikation på hur snabbt elektrifieringen av transporterna kan gå. McKinsey uppskattar i en ny analys att det kommer att behöva byggas 2000 nya publika laddpunkter per dag inom EU för att möta efterfrågan av laddning. Brist på nätkapacitet och långa anslutningsprocesser för laddinfrastruktur är några av utmaningarna framöver.

Det övergripande syftet med Energiföretagens satsning på e-mobilitet är att säkerställa att utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige sker i den takt som krävs för att möta marknadens behov.

Intresset har varit stort bland våra medlemmar och partners och vi har nu etablerat en referensgrupp och två arbetsgrupper för elnätsföretag respektive laddoperatörer. Utifrån de första arbetsmötena har vi tagit fram en övergripande aktivitetsplanering för året, ett viktigt område kommer att vara att gemensamt svara på remisser då det kommer en hel del förslag på nya och uppdaterade regelverk för laddinfrastruktur.

Deltagarna har även lyft behovet av ta fram gemensamma förslag till politiker och myndigheter när gäller utformningen av framtida regelverk och stödsystem. Intresset för nätverksträffar har också varit stort eftersom laddinfrastruktur är ett relativt nytt verksamhetsområde för många av våra medlemmar och det finns ett behov att dela erfarenheter kring nya arbetssätt, teknikområden, standarder etc. En första nätverksträff planeras till den 1 juni på Energiföretagens kansli.  

Kontakta gärna Martin Olin om ni vill ha mer information om kommande aktiviteter eller möjligheten att delta i referens- och arbetsgrupper!

Läs mer om Energiföretagens satsning: E-mobilitet - Energiföretagen Sverige  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se