Förändrade stöd till publik laddinfrastruktur

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur. Naturvårdsverket bedömer att detta ger ökade möjligheter för en tät och robust infrastruktur i hela landet. Det innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur. När förändringarna genomförs i svensk lagstiftning bedömer Naturvårdsverket att Klimatklivet kommer ha större möjligheter att ge stöd för en tät och robust infrastruktur i hela landet. Det innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.

Den nya processen innebär att aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud i en utlysning om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats ska därefter ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kan få stöd. Klimatklivet planerar ta emot anbud genom en utlysning 23 maj –7 juni, och innan dess genomförs skriftliga samråd 11-28 april tillsammans med Länsstyrelsen.

Se mer information på Naturvårdsverkets hemsida: Publik laddning (naturvardsverket.se)