Låst medlemsnyhet

Hur påverkas energiföretag av kriget i Ukraina?

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Kriget i Ukraina tar mycket plats i medierna, politiskt och inom energisektorn. Situationen är både instabil och mycket oförutsägbar och har potential att påverka alla länder i Europa. Baserat på oförutsägbarheten uppmuntrar Energiföretagen Sverige alla företag inom energisektorn att fundera över hur situationen potentiellt kan påverka den egna verksamheten och därmed potentiellt påverka försörjningstryggheten. Här handlar det mycket om cybersäkerhet.