Förslag till branschrekommendation vid villkorad elnätsanslutning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen tar nu emot synpunkter på förslag om branschrekommendation för kommunikation vid villkorad elnätsanslutning. 

En villkorad elnätsanslutning innebär att elnätsföretag och kund avtalar om att kunden i vissa lägen behöver begränsa effektuttaget från nätet. Om det till exempel inträffar en driftstörning i elnätet kan elnätsföretaget avropa att kunden tillfälligt styr ned sitt effektuttag. Villkorade elnätsanslutningar möjliggör därför tidigare anslutning av kundanläggningar till platser i elnätet där det idag råder kapacitetsbrist.

Det finns stor potential i att kunna ansluta laddstationer och andra flexibla kundanläggningar under tiden som elnätet förstärks. När det uppstår behov att styra kundanläggningen behöver elnätsföretaget kunna kommunicera med kunden på ett automatiserat sätt. En branschstandardiserad hantering av denna kommunikation hos svenska marknadsaktörer minskar administrationen och komplexiteten vid införandet av villkorade elnätsanslutningar. Energiföretagen Sverige har därför tagit fram förslag på en branschrekommendation gällande vilket dataprotokoll som bör användas för avrop om styrning av dessa kundanläggningar.

Efter ett utvärderingsarbete som genomförts tillsammans med experter hos Energiföretagens medlemsföretag är förslaget att OpenADR är det dataprotokoll som branschen bör använda.

Fram till den 27 januari 2023 pågår en remiss för att inhämta synpunkter från marknadsaktörer om detta förslag.

Här finns remissunderlaget.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se