Danskt remissutskick om mothandel på intradagsmarknaden

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Danmarks tillsynsmyndighet på elnätssidan, DUR, har remitterat en metod för mothandel på intradagmarknaden i Danmark. Danmarks stamnätsägare, Energinet, vill gärna sprida information om detta till svenska och norska aktörer och vill få in synpunkter. Det brådskar då remisstiden går ut den 7 februari.

Det nya är att TSO:n (Energinet) mothandlar via ID-marknaden och inte via specialreglering i balansmarknaden. Detta har koppling till en överenskommelse mellan Danmark och Tyskland med anledning av överföringsbegränsningar och den så kallade 70%-regeln.

Energinet har tidigare mothandlat, men då det handlat om en specialreglering har det bara varit danska anläggningar som kommit i fråga. Det nya nu är att även anläggningar i övriga nordiska länder bjuds in att delta.

Underlag och remissutskick – svar senast 7 februari

Remissinformationen finns här hos DUR, på danska. Svar skickas till två angivna epost-adresser.

En beskrivning av metoden på engelska kan nås på Energinetts webbplats. Energinet menar dock att absolut senaste utgåva tillhandahålls av DUR under remissinfo ovan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se