Värderingsprotokoll ledningsintrång för 2022

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu kan du som är medlem i Energiföretagen Sverige ta del av ett uppdaterat värderingsprotokoll för beräkning av ersättning vid ledningsintrång för 2022. Den nya versionen av värderingsprotokollet med bilagor finns tillgänglig på vår sida om markåtkomst.

markåtkomst och ersättning markägare energibranschen

Uppdateringar i Värderingsprotokoll (VP)

 • Uppdaterat KPI: 346,44 (påverkar löpmeterersättning, ersättning enligt storskogsbruksavtalet och ersättningar för nätstationer, kabelskåp samt sjökabelskyltar)
 • Uppdaterat prisbasbelopp: 48.300 kr (påverkar grundersättningen vid överenskommelse samt maximalt påslag vid överenskommelse)
 • Uppdaterat E84 Litt 211
 • Ändrat versionsdatum till 2022 (2022.01.13)
 • Ändrat formulering vid underskriftfälten (fastighetsägare/födelsedatum), efterfrågar endast födelsedatum (GDPR).
 • Uppdaterat förklaringsfliken. Ändrat vissa formuleringar, strukit hänvisning till förenklad metod för värdering av skogsmark.

Förändringar i ersättningsnivåer

 • Fast ersättning vid överenskommelse enligt policyn blir för 2022, 2415 kr.
 • Maximal rörlig del av ersättning vid överenskommelse höjs till 9.660 kr.
 • REV-ersättningar per zon 1 och zon 2 höjs till 11,66 kr för zon 1 och 4,53 kr för zon 2.
 • Ersättning för nätstationer i Skogsmark 10x10 meter, jordbruksimpediment 10x10 meter och Övrig mark 10x10 meter, höjs 100 kr (vilket får samma effekt på sjökabelskyltar i samma markanvändning).
 • Löpmeterersättningen höjs från 4,08 kr per meter schakt till 4,19 kr (6,29 kr inklusive påslag).
 • Kvadratmeterersättningar enligt storskogsbruksavtalet höjs med ca 3 procent.
 • Fast ersättning enligt storskogsbruksavtalet höjs från 2.757 kr till 2.834 kr.

VP-bilaga 74-års åkernorm

 • Ändrat versionsdatum till 2022 (2022.01.13)
 • Lagt till fler värderingsrader för intrång inom åkermark, till totalt 22 st.

VP-bilaga enstaka träd

 • Ändrat versionsdatum till 2022 (2022.01.13)
 • Uppdaterat till 2021-års P30-priser enligt LM-tabellverk (daterad 2021-01-25).
 • Fört in högsta värdet för respektive trädslag i respektive område. Mallen tar ingen hänsyn till ädellövsträd.

Ta del av värderingsprotokoll och bilagor för 2022.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se