Ändrade regler för klimatbonusen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Bonus-malus-systemet har varit en viktig pusselbit för att driva elektrifieringen av personbilsflottan då den ger högre skatt för fordon med höga utsläpp och bonus till fordon mer riktigt låga utsläpp, så kallade klimatbonusbilar.  Regeringen har nu beslutat om flera ändringar i den delen av regelverket som omfattar klimatbonusbilar och som ska träda i kraft den 8 juli.

Ändringarna som ska träda i kraft den 8 juli 2022 innebär att:

 • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
 • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
 • det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre
 • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
 • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ändringarna som ska träda i kraft 1 januari 2023 innebär att:

 • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
 • bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks
 • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

De ändringsförordningar som regeringen nu beslutat om aviserades i budgetpropositionen för 2022, läs mer: Takten i klimatomställningen måste öka - Regeringen.se

Energiföretagen kommenterar att det är:

 • Olyckligt att beslutet om förändringarna i stödpaket kommer med så pass kort varsel innan införandet. Detta kombinerat med långa leveranstider för nya bilar gör att kunder som väntar på sin bil inte får det stöd de räknat med vid beställning
 • Positivt att stödbeloppet för laddhybrider sänks då det är tydligt att hybridtekniken är en övergångslösning och att det behövs en övergång till rena elbilar för att klara klimatmålen
 • Med höjda priser för nya bilar är det en risk att många elbilsmodeller hamnar över pristaket på 700.000 kr, det är inte bra om detta saktar den fantastiska utvecklingen när det gäller försäljning av nya elbilar som vi sett den senaste tiden
 • På längre sikt bör stöden avvecklas men det är viktigt att det sker successivt och på ett förutsägbart sätt, samt att avvecklingstakten bygger på välgrundade analyser av konsekvenserna när det gäller elbilsförsäljningen så att vi inte tappar tempo i omställningen till elektrifierade transporter.

Läs mer på regeringen.se.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se