Nio aha-upplevelser från vårens regionmöten 2022

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Eureka! Alla deltagare på vårens regionmöten fick säkert en aha-upplevelse någon gång under de två dagarna av konferens. Alla följande nio punkter från regionmötenas föreläsningar är kanske inte ny information för dig, men troligtvis kan du här lära dig något nytt eller få koll på ett nytt spännande projekt i branschen.

Energi är hett i media, bland väljarna och förstås i energibranschens nav – bland medarbetarna på Sveriges energiföretag. På Energiföretagen Sveriges regionmöten var stämningen på topp, frågorna många och kunskapen flödande. Här samlades medarbetare från den specifika regionens energiföretag för att bli uppdaterade på det senaste inom energifrågorna, nätverka med branschkollegor och inspireras. Ta del av nio insikter från regionmötena i vår fyra regioner; Nord, Mitt, Väst och Syd.

1. Helhetssyn på energisystemet

”Vår uppmaning till politiken är att släppa slaget om enskilda kraftslag och finna överenskommelser där de tycker lika. I omställningen är det viktigt med en helhetssyn på energisystemet eftersom alla delar i energisystemet hänger ihop. Vi behöver alla fossilfria energislag för att klara omställningen.”

Energiföretagens vd Åsa Pettersson inledde flera av regionmötena med en omvärldsspaning och avslutade sina spaningar med att understryka vikten av en helhetssyn på energisystemet.

åsa-pettersson-omvärldsspaning-regionmote-vt-22-800x533.jpg

Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson.

2. Vad skulle Sveriges energiföretag kunna göra för Ukraina?

”Vi skulle kunna hjälpa både oss själva och ukrainska flyktingar i Sverige genom att sätta ihop en bra utbildning som hjälper flyktingar in i energibranschen. Vi behöver ju allt ifrån administratörer till ingenjörer i branschen.”

Det sa en av deltagarna på regionmötet i Nord när deltagarna under vd Åsa Petterssons omvärldsspaning fick i uppdrag att diskutera vad Sveriges energiföretag skulle kunna göra för att hjälpa Ukraina och samtidigt bidra till EU:s klimatmål. Exempel på andra idéer var att öka elproduktionen eller energibespara i syfte att exportera mer el för att bidra till minskningen av Europas beroende av rysk gas. Många energiföretag har redan skänkt pengar till insamlingsinitiativ och en del elnätsföretag har skickat ner elnätsutrustning till Ukraina.

3. Bio-CCS – det nya svenska exportundret

"Ni som sitter här är några av de bästa i världen på det här. Flera av er är supertaggade. Sverige är världsledande och Stockholm exergi och Söderenergi ligger i frontlinjen."

Per Holm, som är ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen, hänförs av att bio-CCS kan bli Sveriges nästa export på regionmötet i Mitt. Regeringen har avsatt 26 miljarder kronor i driftstöd för bio-CCS mellan 2026 och 2046. År 2045 beräknas energibranschen och pappersindustrin kunna bidra med över 10 miljoner ton i minusutsläpp.

medlemmar-regionmote-mitt-800x533.jpg

4. Energifrågornas höga prioritet inför valet

”Inför valet är energifrågan väljarnas femte viktigaste fråga och har klättrat snabbt i mätningarna. 38 procent väljer energi som en av sina viktigaste frågor. Det är första gången på länge som det finns ett så stort intresse för energi bland svenska folket.”

Hannes Borg, ansvarig för samhällskontakter på Energiföretagen, exalteras av att energifrågorna ser ut att spela en stor roll inför riksdagsvalet i höst.

5. Energilagring i gruvor

”Är energilagring i gruvor bara en kul idé eller framtiden? Det vet vi inte. Ännu. Det finns en massa gamla nedlagda gruvor i Bergslagen, så vi testar nu att använda en gruva som vattenmagasin för att slippa bygga nya dammar.”

Mälarenergis vd Niklas Gunnar berättar på regionmötet i Mitt om deras nya projekt tillsammans med företaget Mine Storage, som vill lösa effektproblemen i elnätet med hjälp av vattenkraft i nedlagda gruvor. Tekniken bygger på att använda sol- och vindkraft för att pumpa vatten till en gruvsjö ovan jord när det finns ett produktionsöverskott. När samhället behöver effekten släpper Mine Storage ner vattnet i gruvan igenom genom turbiner, precis som i vanlig vattenkraft.

Medlemmar%20som%20diskuterar%20vid%20ett%20regionmöte

6. Enormt stort kompetensbehov i energibranschen

”Vi behöver 8000 nya tekniker och ingenjörer till energibranschen inom fem år. Idag rekryterar 68 procent av energiföretagen från branschen, vilket inte håller i en bransch som ska växa så mycket. För att lyckas med kompetensutmaningen är det därför viktigt att samarbeta med energiutbildningar och synliggöra dem, stärka etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden, ta emot fler praktikanter och lärlingar, öka mångfalden, jämställdheten och inkluderingen samt se till att branschen syns bättre. Detta är frågor vi på Energiföretagen och branschen behöver driva framöver.”

Annika Johannesson, vikarierande ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige, uppmanade energiföretagen till att göra mer för branschens kompetensförsörjning.

mats-annika-regionmote-nord-800x533.jpg
Mats Andersson, Energiföretagen Sveriges regionchef i Nord, tillsammans med Annika Johannesson, vik. ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen.

7. Regional elektrifieringspilot med snabbladdstationer

Energimyndigheten utlyste i mars stöd till snabbladdstationer som ett pilotprojekt, något som Umeå Energi nappade på. Drivkrafterna var att stärka Umeå kommuns positiva utveckling, vara en möjliggörare för den gröna omställningen, skapa värde för kunder och optimera nyttjandet av elnätet. På regionmötet i Nord berättade Christian Skanderby från Umeå Energi om projektet, i vilket de satte upp en snabbladdstation i anslutning till Martin och Serveras verksamhet i Umeå. Christian listade flera lärdomar från projektet, bland annat att kontinuerligt säkerställa stöd från beslutsfattare, repetera målbilden på vägen och tillgodose behov för alla deltagande parter.

8. De höga elprisernas påverkan på elhandelsföretagen

Med fokus på de risker och förutsättningar som uppstår för elhandelsföretagen vid höga och volatila elpriser öppnade Cecilia Bergman från Axpo många elnätsmedlemmars ögon på regionmötet i Syd. Bland annat beskrev hon på ett begripligt sätt de fenomen och förändringar från i höstas, som orsakats av de höga elpriserna framför allt i Sydsverige. Hur många nappar på uppmaningen att göra om fastprisavtalen?

9. Förlängd energiutbildning leder till bättre rekrytering i Varberg

Torbjörn Nordgren från Varbergsortens Elkraft föredrog om hur några företag i Varberg som samverkar med El- och Energiprogrammet på Peder Skrivares skola i Varberg. Genom ett fjärde år som lärling och anställning hos ett företag får eleverna värdefull praktik, kunskap och en god inblick i energibranschens förutsättningar och möjligheter samtidigt som företagen får chans att lära känna personen och rekrytera på ett bra sätt. Ett win-win-koncept som alla tjänar på!

regionmote-vast-vt22-800x533.jpg
Deltagarna på regionmötet i Väst redo för kvällens middag.

Höstens regionmöten 2022

I höst gör vi om detta igen! Efter sommarsemestern öppnar vi anmälningarna till höstens regionmöten. Paxa plats i kalendern redan nu, om du arbetar på ett av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag.

  • Region Syd: 20 oktober i Södra Sverige.
  • Region Nord & Mitt: 25 oktober strax utanför Arlanda.
  • Region Väst: 27–28 oktober i Jönköping.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se