Lyckad nätverksträff inom e-mobilitet!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid årsskiftet startades Energiföretagens nya verksamhetsområde e-mobilitet upp. Ett antal digitala möten har genomförts under vintern och våren  - men onsdagen den 1 juni samlades för första gången alla tre grupperna för en nätverksträff på Energiföretagens kansli!

Två arbetsgrupper och en referensgrupp med representanter från elnätsföretag och laddoperatörer har sedan årsskiftet arbetat med de frågor som är kopplade till den omfattande utbyggnaden av laddinfrastruktur som vi står inför. Ett antal digitala möten har genomförts under vintern och våren  - men onsdagen den 1 juni samlades för första gången alla tre grupperna för en nätverksträff på Energiföretagens kansli!

Fokus för träffen var elnätsföretagens anslutningsprocess för laddinfrastruktur och de kapacitetsutmaningar som allt fler elnätsföretag upplever. Utöver att nätverka och knyta nya kontakter hörde vi presentationer av bland annat Elvia, det största elnätsföretaget i Norge som bl.a. äger Oslos elnät, Umeå Energi Elnät och Ellevio berätta om sina erfarenheter av att ansluta laddinfrastruktur till elnätet.

Så kallade ”villkorade elnätsavtal” var något som diskuterades flitigt på träffen. Sådana avtal möjliggör en tidigare anslutning till elnätet - under tiden som elnätsförstärkningar pågår. Laddoperatören kan använda sin abonnerade effekt fullt ut så länge det finns kapacitet i elnätet. I sällsynta situationer, när akut kapacitetsbrist riskerar att uppstå, tillåts elnätsägaren att tillfälligt styra ned uttaget av effekt. Ett resultat från träffen blev att Energiföretagen nu kommer att undersöka möjligheterna att ta fram ett branschstandardiserat dataprotokoll för styrsignalen mellan elnätsföretag och laddoperatör, för att förenkla införandet av sådan elnätsavtal runt om i landet.

Till hösten planeras för ytterligare nätverksträffar inom e-mobilitet, utöver de digitala mötena med arbetsgrupperna och referensgrupperna. Det finns möjlighet för fler medlemmar att delta i kommande nätverksträffar och det övriga arbetet inom e-mobilitet. För mer information, kontakta Martin Olin (nedan) ansvarig för e-mobilitet. Till vår sida om e-mobilitet. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se