Minskat avfall och sänkta kostnader medel mot avfallsbrottslighet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen kommenterat brottslighet inom avfallsområdet och välkomnar förstärkta insatser. Det effektivaste sättet att förebygga avfallsbrottslighet är att minska mängden avfall och att sänka kostnaderna för de professionella och legitima verksamheterna.

På regeringens uppdrag har tio myndigheter tagit fram en lägesbild och föreslagit insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige, i skrivelsen ”Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet”. Energiföretagen Sverige välkomnar förslagen om att förstärka tillsynen över nationella avfallstransporter och menar att det effektivaste sättet att förebygga avfallsbrottslighet är att minska mängden avfall.

Energiföretagen anser samtidigt att den viktigaste åtgärden för att bekämpa avfallsbrottsligheten är att minska möjligheten för brottslingar att tjäna pengar på transport och behandling av avfall. Det bör göras genom att kostnaderna som de professionella och legala verksamheterna har för behandling av avfallet. Vidare krävs skärpt tillsyn i hela kedjan från avfallslämnare och transporter till verksamhetsutövare (inklusive mellanlagring), menar Energiföretagen.

Utvecklingen går i fel riktning

Tyvärr går utvecklingen åt motsatt håll. Kostnaderna för behandling av restavfall genom förbränning har ökat kraftigt under de senaste åren, framför allt på grund av högre skatter och effekter av andra styrmedel som allt högre utsläppsrättspriser i EU ETS. Regeringen införde skatt på förbränning av avfall våren 2020 som höjts stegvis till idag 125 kronor per ton avfall.

Samtidigt fyrdubblades priset på utsläppsrätter under 2021, till cirka 90 euro per ton idag. Dessutom har kostnaden för biooljor som används som stödbränsle i avfallsförbränningsanläggningar ökat kraftigt då flera biooljor som till exempel RME beskattas som om de vore fossila bränslen. Den slopade skattebefrielsen för biooljor för uppvärmning under förra året har inneburit att biooljor blivit nära dubbelt så dyra som fossil olja.

Analysera kopplingen mellan kostnader och brottslighet vidare

– Flera avfallsförbränningsanläggningar har börjat tacka nej till att behandla restavfall på grund av kraftigt ökade kostnader för behandling som förorsakas av främst höjd avfallsförbränningsskatt och ökade utsläppsrättspriser. Det säger Raziyeh Khodayari som bland annat ansvarar för frågor kring miljö och hållbarhet hos Energiföretagen.

Energiföretagen föreslår nio konkreta åtgärder i sitt remissvar för att råda bot på avfallsbrottsligheten och välkomna ytterligare utredning av frågan. En analys av sambandet mellan de höga kostnaderna för legitima och professionella aktörer (i synnerhet avfallsförbränningsanläggningar) och avfallsbrottslighet bör ingå i de fortsatta myndighetsuppdragen.

Läs Energiföretagens remissvar här 

Läs myndighetsrapporten hos Naturvårdsverket här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se