ACER har analyserat den europeiska marknadsdesignen: förbättringar krävs!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

ACER, som är EU:s samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet, har gjort en djupgående analys av den nuvarande grossistmarknaden för el. I november 2021 presenterades en första preliminär bedömning och nu är den slutliga analysen klar. Slutsatsen är att den nuvarande utformningen av elmarknaden är värd att behålla men att det krävs vissa förbättringar för att elmarknaden ska klara de utmaningar som ställs på den nu och i framtiden.

Med anledning av de höga energipriserna under senare delen av 2021 fick ACER ett uppdrag av Europeiska kommissionen att bedöma prisutvecklingen och av för- och nackdelar med hur den nuvarande grossistmarknaden för el är utformad. Kommissionen ville bland annat ha en bedömning av de viktigaste drivkrafterna och sannolika framtidsutsikter för energipriserna i Europa.

En första preliminär bedömning publicerades i november 2021. Den har följts av workshops och vidare arbete och nyligen, den 29 april, publicerade ACER sin slutliga bedömning.

Analyser och slutsatser om priser och konsumentskydd

Rapporten analyserar energiprisnivåer och grossistmarknaden för el, inklusive överväganden om att utveckla regelverket för att framtidssäkra elpriset på grossistmarknaden. Rapporten presenterar också riktade åtgärder vid extrema energipriser och åtgärder för att skydda konsumenter. ACER:s menar att den nuvarande utformningen av elmarknaden är värd att behålla men att det krävs vissa förbättringar för att elmarknaden ska klara nuvarande och framtida utmaningar.

Rapporten skickas nu vidare till Europeiska kommissionen och utgör ett underlag till kommission när de senare i maj ska presentera förslag till åtgärder. ACER ska också presentera rapporten på ett webbseminarium den 5 maj.

Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se