Ansök om stöd för publik laddning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagens medlemmar uppmärksammas på att Klimatklivet öppnar upp utlysningen för publik laddning, med möjlighet att söka stöd för upp till 70 procent av den totala investeringskostnaden. Nytt är att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande där aktörer lämnar anbud i utlysningar.

Foto: Mostphotos/MickesFotosida

Nytt stödsystem för snabbare utbyggnad av publik laddning

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur. När förändringarna nu genomförts i svensk lagstiftning stärks Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande där aktörer lämnar anbud i utlysningar. Första utlysningen för 2022 öppnar idag 23 maj.

Anbud lämnas inom en av fyra laddningskategorier och varje kategori har kriterier som fastställts på förhand. Det ger bättre möjligheter för Klimatklivet att ger mer stöd till laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt. Ett exempel på det är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

För att öka utbyggnadstakten finns nu möjlighet att söka stöd för upp till 70 procent av den totala investeringskostnaden.

Vilka kan lämna anbud?

Alla företag och organisationer som vill uppföra laddinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten. Exempelvis laddoperatörer, drivmedelsbolag, handelsplatser och turism- och fritidsnäring kan lämna anbud och därmed söka medel för att uppföra publika laddstationer.

Stödet kan exempelvis gå till:

  • Publika snabbladdare för lastbilar.
  • Publika snabbladdare för personbilar längs med större vägar och i tätorter.
  • Destinationsladdare i städer och vid slutdestinationer.

Läs mer om det nya stödsystemet och utlysningen här: Publik laddning - Naturvårdsverket

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se