Näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap tillsätts

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen tillsätter nu ett tvärsektoriellt näringslivsråd som ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen. Det ska bestå av representanter från privata och offentliga aktörer, något Energiföretagens vd Åsa Pettersson välkomnar.

Dagens uppbyggnad av totalförsvaret skiljer sig från hur det var organiserat förr. Tidigare hade försvaret mer resurser för att hantera sina behov. Det fanns till exempel stora lager av livsmedel och bränslen. Nu arbetar man med utgångspunkt att försvaret ska dela resurser med det civila samhället. Ett sådant förhållningssätt ställer förstås krav på tydlighet för vad näringslivet ska kunna ställa upp med och hur det ska organiseras. Behovet av ökad tydlighet kring förväntningar på näringslivet pekade Energiföretagen och ett antal andra branschföreningar på i en debattartikel i Dagens Industri i februari i år.

Regeringen tillsätter allstå nu ett tvärsektoriellt näringslivsråd som ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen. Det ska bestå av representanter från privata och offentliga aktörer.

- Det är glädjande att regeringen lyssnat på näringslivet, säger Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige i en kommentar. Vi ser fram emot en nära dialog om dessa viktiga frågor.

Näringslivsrådets roll

Det tvärsektoriella näringslivsråd regeringen tillsätter ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen. Syftet med rådet är också att öka kunskapen hos deltagarna i rådet om tvärsektoriella frågor avseende de olika perspektiv och förutsättningar som gäller för näringslivet och staten. I rådet ska justitie- och inrikesministern, försvarsministern och näringsministern ingå tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och överbefälhavaren för Försvarsmakten.

Från näringslivet kommer ett antal branschorganisationer att delta, som kommer att förordnas i ett senare skede, meddelar regeringen och vi får återkomma med mer information om vilka organisationer som ingår.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se