Nytt från PTS om avveckling av 2G- och 3G-näten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts med en förväntan att senast i slutet av år 2025 ha fasat ut 2G- och 3G-näten. Post- och telestyrelsen, PTS, ska löpande informera om utvecklingen och har upprättat en sida på sin webbplats för detta ändamål. Frågan har till exempel betydelse för elmätarnas funktion.

PTS presenterar redan nu en detaljerad FAQ på sin nya sida. Där framgår till exempel att:

  • allt som enbart utnyttjar 2G eller 3G slutar att fungera när näten stängs ned. Användare behöver därför se till att utrustningen är kompatibel med 4G eller 5G.
  • när 2G- och 3G-näten stängs ned finns alltså risk för att en stor mängd uppkopplad utrustning slutar att fungera – allt från elmätare, videoövervakning och trygghetslarm till parkeringsautomater och pumpstationer.
  • det är mobiloperatörerna som är ansvariga för och sköter nedstängningen av 2G- och 3G-näten: Telia, Tele2, Telenor eller Tre. Frågor ska därför i första hand ställas till dessa.

Besök nya sidan + info om tilldelning av radiosändningstillstånd

Besök PTS nya sida om stängningen av 2G-, och 3G-näten med ny FAQ. Här går det också att anmäla sig till informationsmöte i höst och att läsa om förra höstens informationsmöte från september 2021.

PTS inleder nu också ett samråd om att begränsa antalet tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Senast den 25 maj har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på beslutet och inbjudan till ansökan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se