Oroande motstånd mot biobränsle i EU-parlamentet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-parlamentets miljöutskott (ENVI) röstade den 17 maj om förnybartdirektivets hållbarhetskriterier för användningen av biomassa. I ett sent skede lades det fram förslag kopplat till definitionen av ”primary woody biomass” som kan innebära att användningen av grot och andra biobränslen klassas som ohållbar. En hel del förhandlingar återstår och Energiföretagen kommer att arbeta vidare för att istället öka acceptansen för biobränsle.

EU-parlamentets miljöutskott (ENVI) röstade på tisdagen (17/5) om förnybartdirektivets hållbarhetskriterier för användningen av biomassa, som miljöutskottet har tilldelats huvudansvaret för.

I ett sent skede lades det fram flera ogynnsamma kompromissförslag, bland annat kopplat till definitionen av ”primary woody biomass” som skulle innebära att användning av grot (och andra bränslen som direkt tas ut från skogen) i anläggningar som är större än 7,5 MW klassas som ohållbar. Det fanns även förslag rörande kaskadanvändning som inte gynnar svensk bioenergianvändning.

- Om ENVI:s position skulle överleva genom den fortsatta processen, riskerar den att allvarligt försvåra för Sverige att nå våra klimatmål, men även hindra den europeiska klimatomställningen i ett läge där Europa behöver värna inhemska fossilfria resurser, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor på Energiföretagen. Man kan också förutsätta att bränslepriset i så fall skulle gå upp kraftigt och ytterliga försämra konkurrenskraften för svensk fjärr- och kraftvärme.  

Omröstningen var det första ledet i Europaparlamentets väg mot att besluta om sin position. Industriutskottet ska behandla övriga delar i förnybartdirektivet innan Europaparlamentets position beslutas i plenum. Därefter följer förhandlingar med ministerrådet.

- Det återstår en hel del innan förhandlingarna är i mål, men det är beklagligt och oroväckande att  motståndet mot bioenergi blivit alltmer utbrett inom de delar av EU-kommissionen, medlemsstaterna och parlamentet som tidigare varit mottagliga för vår argumentation, säger Sara Emanuelsson, EU-ansvarig på Energiföretagen. Energiföretagen har både enskilt och i nära samarbete med svenska och europeiska branschorganisationer försett beslutsfattarna med positioner, ändringsförslag och röstningsrekommendationer. Vi kommer nu intensifiera våra insatser ytterligare inför kommande avgöranden.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Gruppchef Energipolitik                                                  Senior politisk rådgivare och ansvarig för EU-frågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se