Svenska kraftnät söker resurser för mothandel i södra Sverige

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät undersöker de resurser som finns för mothandel och omdirigering i södra Sverige. Behovet av uppregleringsresurser är som störst i SE4 och delar av SE3. För att få en bättre bild av vilka resurser som finns idag eller som skulle kunna finnas går Svenska kraftnät nu ut med en allmän förfrågan. Tiden är knapp, svar 17 maj.

Produktionsaggregat i södra Sverige som inte är aktiva på dagens marknadsplatser för el eller förbrukningsanläggning med längre uthållighet i södra Sverige efterlyses specifikt.

Två frågor – svar senast 17 maj respektive 31 maj

Svenska kraftnäts förfrågan görs via en så kallad RfI (Request for Information) via upphandlingsverktyget e-Avrop. Denna RfI är uppdelad i två frågeställningar. Frågan om resurser som finns tillgängliga idag ska besvaras senast den 17 maj 2022. Frågan om vilka möjligheter som finns för att intressenter ska kunna etablera ny produktion eller ställa om förbrukning ska besvaras senast den 31 maj 2022.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se