Tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elsäkerhetsverket har tagit fram tre nya föreskrifter, ELSÄK-FS 2022:1-3, för starkströmsanläggningar. De har tagits fram i samarbete med elbranschen och träder i kraft den 1 december i år. Syftet har varit att förenkla och förbättra befintligt regelverk för att få ändamålsenliga och begripliga regler.

De nya föreskrifterna beslutades 21 april och ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1-3). Språkbruket har moderniserats och hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats. Reglerna har även anpassats till den teknikutveckling som skett i samhället, skriver Elsäkerhetsverket på sin webbplats, som även den har uppdaterats med nya sidor.

De nya föreskrifterna

De tre nya föreskrifterna handlar om:

  • hur starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • skyltning av starkströmsanläggningar.
  • innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

Läs pressmeddelande från Elsäkerhetsverket som innehåller de nya föreskrifterna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se