Låst medlemsnyhet

Energiförsörjningen opåverkad enligt myndigheterna

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Trots rapporterna om den oroväckande utvecklingen och läget i Ukraina gör både Svenska kraftnät och Energimyndigheten bedömningen att den svenska energiförsörjningen är trygg och opåverkad i dagsläget. Påverkansgraden i de mer fossilberoende länderna i EU är större eftersom man är mer direkt påverkad av de kraftigt ökade priserna på gas, kol och olja. Bränslepriser riskerar att gå upp med höjt pris på fossila bränslen.