Svk:s insatsstyrka söker 40 montörer som vill göra skillnad

Vill du hjälpa samhället samtidigt som du höjer din kompetens och bygger ett bredare kontaktnät? Svenska kraftnät (Svk) söker nu 40 montörer som vill gå en grundutbildning på fyra veckor för att därefter ingå i Svenska kraftnäts insatsstyrka.

När ett elavbrott sker kan arbetskraft och material avropas inom organisationen Elsamverkan. Är störningen så stor att mer resurser krävs i form av material eller personal finns Svenska kraftnäts insatsstyrka till förfogande.

”Som en del av insatsstyrkan är du allra främst med och hjälper samhället vid en större störning. Men du höjer även din egen kompetens och bygger bredare kontaktnät”, säger Svenska kraftnäts elberedskapsspecialist Staffan Sölvberg.

Vad gör Svenska kraftnäts insatsstyrka?

Deltagarna i insatsstyrkan förbereder sig för allt som kan orsaka en större störning så som naturkatastrofer, sabotage och krig. Under sina övningar bygger insatsstyrkan tillfälliga ledningar manuellt utifrån ett kanadensiskt beredskapssystem. Om det skulle ske en skarp situation som kräver insatsstyrkans hjälp kommer de arbeta på samma sätt som under övningarna. Men än så länge har Svenska kraftnäts insatsstyrka inte behövt aktiveras.

Bli en del av Svenska kraftnäts insatsstyrka

Idag ingår 260 montörer i Svenska kraftnäts insatsstyrka, men de behöver bli fler. Målet är att nå 300 deltagare. Är du montör till vardags och intresserad av att hjälpa samhället i en nödsituation? Då kan du passa in i Svenska kraftnäts insatsstyrka.

Så här blir du en del av insatsstyrkan:

  1. Genomför en grundutbildning på fyra veckor. Svenska kraftnät står för kostnaden för utbildning, logi, mat och timersättning.
  2. Efter utbildningen blir du kallad till övningar allt eftersom. Det anordnas en till två övningar per år och nästa övning sker i vecka 49.

Så anmäler du dig

Anmäl dig på Svenska kraftnäts hemsida.

Har du frågor? Kontakta då:
Minna Kilsberger
0582-838 54
072-229 25 75
minna.kilsberger@asbro.se

Läs mer om Svenska kraftnäts insatsstyrka i deras broschyr.