Uppdaterad information om manuell frånkoppling

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät har nu en ny webbsida med uppdaterad information om manuell frånkoppling. Här finns bland annat information om hur frånkoppling fungerar, olika scenarier när det kan bli aktuellt och svar på vanliga frågor. Svk uppmuntrar alla energiföretag som vill att dela med sig av informationen till kunder och användare. 

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida att det i vinter finns en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.

För elanvändaren fungerar bortkoppling ungefär som ett vanligt strömavbrott, men det kan kännas mer dramatiskt eftersom vi inte tidigare haft behov av bortkoppling. Svenska kraftnät har nu samlat en mängd information på en ny webbsida och uppmanar de energiföretag som kan och vill att dela med sig av informationen på sina hemsidor och till sina kunder. Ni hittar all information hos Svenska kraftnät.