Låst medlemsnyhet

Ei-beslut om rejält minskade intäktsramar för gasnätsföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Detta är en medlemsnyhet. Logga in eller bli medlem för att läsa hela nyheten.

Logga in

En ny tillsynsperiod stundar för gasnätsföretagen under åren 2023–2026, som har en liknande intäktreglering som elnätsföretagen med intäktsramar. Senast den 31 oktober ska besluten vara fattade av Energimarknadsinspektionen (Ei). Nu har de kommunicerats och vi kan konstatera att vissa principiella metodbyten har skett avseende hur kapitalkostnader beräknas. Då regleringsmodellerna för gasnäts- respektive elnätsföretag i stort är lika väcks vissa frågetecken kring möjliga konsekvenser för kommande intäktsramar för elnätsföretagen.