Rapport från Energiforsk pekar på vikten av energieffektivisering

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

En ny rapport från Energiforsk visar att elpriserna i södra Sverige skulle kunna halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter. Läs vidare om rapporten. 

Läs gärna artikel i Tidningen Energi.

Minskad efterfrågan av el är det som snabbast kan sänka elpriserna, enligt en studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. Studien bygger på scenarier hur elpriserna effektivast kan sänkas. Bakgrunden är den pågående energikrisen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Studien visar bland annat att om hela Europa minskar sin elförbrukning med 10 procent, som EU-kommissionen föreslår, skulle konsumentpriserna i elområde 3 och 4 i södra Sverige minska med cirka 1,70 kronor per kWh. Det innebär ungefär en halvering jämfört med priserna i augusti.

Den totala kostnadsminskningen blir ännu större, eftersom konsumenterna får både lägre pris och lägre förbrukning. För en eluppvärmd villa som förbrukar 20 000 kWh per år innebär enbart det lägre priset en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden vintertid.

Studien visar även att om elförbrukningen enbart i södra Sverige minskar med 5 procent, sjunker priserna där med cirka 40 öre per kWh. Om Sverige i stället skulle öka elproduktionen från oljeeldade pannor som finns men idag inte är i bruk skulle elpriserna i södra Sverige också minska, men inte lika mycket som genom minskad förbrukning. Samtidigt skulle utsläppen öka.

Läs hela pressmeddelandet hos Energiforsk. 

Om studien

Studien ”Lowering prices in a hurry” har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några slutsatser:
- Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.
- För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.
- 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.
- 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

"Lowering prices in a hurry" är en del av forskningsprogrammet Nordeuropeiska energiperspektiv, NEPP, och analysen har utförts av forskare från Energiforsk, Ea Energy Analyses, Energy Modelling Lab och Profu.

Ladda ner hela studien här.