Låst medlemsnyhet

Energimarknadsinspektionen överklagar elnätsdom till kammarrätten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Energimarknadsinspektionen (Ei) överklagar förvaltningsrättens dom gällande elnätsföretagens inrapportering för intäktsramarna 2024–2027. Ei yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd, samt upphäver förvaltningsrättens avgörande i de delar som avser punkterna 1.3 och 1.5 i bilaga 1 till de överklagade besluten.