Ny föreskrift från Energimyndigheten om säkerhetsskydd

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimyndigheten har publicerat en ny föreskrift om säkerhetsskydd. Föreskriften innehåller bestämmelser för enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) inom något av områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjningen. Den nya föreskriften trädde i kraft den 4 augusti 2023.

Statens energimyndighet, Energimyndigheten, har publicerat en ny säkerhetsskyddsföreskrift STEMFS 2023:2. Den innehåller:

  • förfarande för anmälan om säkerhetskänslig verksamhet
  • förfarande för anmälan om säkerhetskyddschef
  • placering i säkerhetsklass
  • registerkontroll
  • anmälan om säkerhetsskyddsavtal
  • samråd
  • signalskydd
  • undantag

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet över enskilda verksamhetsutövare inom energisektorn som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel. Särskilda blanketter för verksamhetsutövare finns att ta del av på Energimyndighetens webbplats.

Ta del av nya föreskriften här

Information om säkerhetsskydd på Energimyndighetens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se