EU-klartecken för elstöd till elintensiva företag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU-kommissionen har gett klartecken till regeringens planerade stöd till elintensiva företag. Regeringen lämnade in förslag på stödet för statsstödsgodkännande hos EU-kommissionen före jul, och den 15 februari fattade kommissionen beslut om att godkänna stödet. Regeringen kan nu gå vidare med stödet till elintensiva företag. Ansökan om elstöd kan göras senast den 18 juni 2023.

Den 20 februari, då utbetalning av det första elstödet till hushåll i elområde 3 och 4 inleds, närmar sig. Vid sidan om detta stöd väntas ytterligare ett stöd till hushåll i hela Sverige.

Företagsstöd på gång

Dessutom kommer nu två företagsstöd, där ett har samma fokus på södra Sverige och det andra riktas till elintensiva företag i hela Sverige.

Det var redan i budgetpropositionen som regeringen aviserade ett stöd till elintensiva företag i hela landet. Det föreslagna upplägget, som presenterades i december, baseras på företags elanvändning under perioden oktober–december 2022. Huruvida ett företag anses som elintensiv eller inte styrs av en modell där omsättning i kronor jämförs med elanvändning i kWh. Läs mer om processen och modellen på Energimyndighetens webb.

– Det är välkommet att vi är ett steg närmare en ekonomisk lättnad för energibranschens hårt pressade företagskunder. I just detta stöd lär dock inte våra medlemsföretag ha någon roll när det gäller att bistå med kunduppgifter, säger Elin Krona som är jurist hos Energiföretagen Sverige.

Stöd kan sökas senast den 18 juni

Ansökningsperioden för stödet har varit öppen från den 6 mars 2023. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen beslutat om att förlänga ansökningsperioden.

Ansökningsperioden för elkostnadsstöd till elintensiva företag som har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022 har förlängts till den 18 juni 2023.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se