Elstödet: Information från Försäkringskassan och Svenska kraftnät

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Försäkringskassan och Svenska kraftnät får nu många frågor från elnätsföretagens kunder och ber om hjälp av våra medlemmar att guida kunderna rätt. FK och Svk bifogar nedan information som kan vara till stöd för era medarbetare i kundtjänst.

Tips! Ni hittar Energiföretagens nyheter i frågan på vår samlingssida.

Information från Försäkringskassan och Svenska kraftnät:

Just nu får Försäkringskassan och Svenska kraftnät många frågor från elnätsföretagens kunder angående elstödet (som baserad på elanvändning okt 2021 till sept 2022, i elområde 3 och 4).

Vänligen ta del av den information som finns publicerad på webbplatserna hos Svenska kraftnät och Försäkringskassan för att vägleda elkunderna i deras frågor.

De frågor som ställs just nu är främst:

Hur mycket får jag i elstöd?

Elkunder behöver först ta reda på sin elförbrukning hos sitt elnätsföretag. Elkunderna kan därefter använda Svenska kraftnäts modell för att beräkna elstödet utifrån sin elförbrukning. Hur vet jag om jag får stöd? | Svenska kraftnät (svk.se)

Hur rapporterar jag in min elförbrukning?

Elkunder ska inte själva rapportera in sin elförbrukning till Försäkringskassan. Det gör elnätsföretagen.

Vad gäller om jag flyttat? Stödet ges till den som står på avtalet vid tillfället för brytpunkten den 17 november 2022. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under den 12-månadersperiod som stödet beräknas utifrån (oktober 2021-september 2022). Det beror på att stödet inte är en återbetalning, ersättning eller kompensation för dina faktiska elkostnader.

Om du säljer en bostad eller flyttar från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttar in att få hela stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden. Den gamla och den nya innehavaren av elnätsavtalet kan naturligtvis själva komma överens om att fördela stödet mellan er på något sätt.