Arbetsgrupp för uppdatering av fjärrvärmeskrifter söker deltagare

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nu söker Energiföretagen medarbetare ur medlemskretsen för uppdatering av Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar och underhållshandboken. Jobbet drar igång mot hösten och 2024 i nystartade arbetsgrupper. Välkomna att anmäla er.

D:211 Läggningsanvisningar omfattar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus. Den används som handledning för energiföretag, projektörer, byggledare och entreprenörer vid byggande av och ingrepp på fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution är en handbok för drift och underhåll av fjärrvärmeledningar, från planering till utförande. Den innehåller erfarenheter om underhåll från tidigare arbeten för fjärrvärmeföretagens underhållsorganisationer. Den ger en överblick av underhållsområdet och presenterar goda exempel på arbetssätt.

Kanske breddar perspektiven

– Vi söker folk till arbetsgrupper som startar jobbet i höst 2023 och under 2024. Båda skrifterna är stora och vi kanske ska kliva in i lite nya områden, och eventuellt ta upp miljö- och livscykelperspektivet. Vi måste därför avväga vilken typ av kompetens som behövs. Men alla ur medlemskretsen är jättevälkomna att anmäla sig till mig, säger Leif Nordengren som är ansvarig för distribution av fjärrvärme och fjärrkyla hos Energiföretagen och sekreterare i distributionsgruppen.

Kontaktdata till Leif, se nedan

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se