Låst medlemsnyhet

Kommentarer till Ei:s nyhet om pausat metodbyte – och inbjudan till infomöte

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

I samband med Energimarknadsinspektionens (Ei:s) besked den 26 juni om att metodbytet pausas, framför de även synpunkter om olika principer som kan användas som utgångspunkt för regleringsmodeller, samt vad Ei anser skulle vara till nytta för kunderna och vilka problem de ser med nuvarande modell. Detta föranleder att vi här kort kommenterar och informerar om Energiföretagens syn i dessa frågor. Dessutom inbjuder vi till ytterligare ett informationsmöte fredag den 30 juni kl 10:00–10:45 med viktig information om inrapportering med mera.