Beslut dröjer om återkrav på skattebefrielse för biogas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Skatteverket meddelade den 4 maj att man avvaktar med beslut om återkrav av skattebefrielse för biogas och biogasol åtminstone till dess att EU-kommissionen fattar beslut om att inleda en formell granskning av den svenska regeringens statsstödsansökan.

Den så kallade Landwärmedomen om att ogiltigförklara den svenska energi- och koldioxidskattebefrielsen för biogas och biogasol från Tribunalen vid EU-domstolen vann laga kraft i början av mars. Utifrån domen beslutade Skatteverket den 7 mars att de från och med detta datum inte längre medger avdrag eller återbetalning av energi- och koldioxidskatt för biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive för motorfordon. För tidigare beviljade skattebefrielser under 2021 och 2022 finns det därmed också en risk om återkrav från Skatteverket.

Skatteverket meddelade dock den 4 maj att man bedömer att det finns skäl att avvakta med eventuella återkrav i vart fall fram till EU-kommissionens beslut om att inleda den formella granskningen av den svenska regeringens ansökan om skattebefrielse. Skatteverket hänvisar till den osäkerhet som föreligger avseende den fortsatta hanteringen av de aktuella stödordningarna som skattebefrielsen för biogas och biogasol utgör. Efter att Skatteverket tagit del av ett kommande beslut från kommissionen avser Skatteverket att återkomma med en ny bedömning om frågan om eventuella återkrav.  Information finns på Skatteverkets hemsida här.

- Från Energiföretagens sida ser vi att det vore mycket olyckligt med beslut om återkrav från Skatteverket, för att sedan, vid ett förhoppningsvis positivt beslut från EU-kommissionen om fortsatt skattebefrielse, få  skatteåterbetalning med retroaktiv verkan, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Erik Thornström fortsätter:

- Vi ser att det är angeläget med en snabb hantering hos EU-kommissionen av den fördjupade granskningen. Det är positivt att Skatteverket avvaktar med beslut i återkravsfrågan, men man bör också invänta resultatet av den fördjupade granskningen hos EU-kommissionen.

EU-kommissionären med ansvar för konkurrensregler och statsstödsfrågor, Margrethe Vestager, uttalade i förra veckan att hon inte hade några besked att ge om när EU-kommissionen kan dra i gång en formell granskning.

– Vi vet att det här är en mycket viktig fråga för Sverige, vi tar de nödvändiga stegen och sedan hittar vi en lösning, sa Margrethe Vestager till TT under sitt besök i Stockholm.

Hon uttalade dock att den formella granskningen, när den väl har inletts kommer att ta en viss tid. I normala fall tar en sådan process i storleksordningen ett år.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se