MSB uppdaterar infosäkkollen och it-säkkollen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 17 maj 2023, lanserade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Infosäkkollen 2023. I lanseringen ingår även It-säkkollen. Det är två frivilliga undersökningar som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete och erbjuds till samhällsviktiga verksamheter som omfattas av NIS-regleringen. Ett viktigt brev har gått ut från MSB till företagens ledning om uppdateringen till nivå 2023.

Alla samhällsviktiga verksamheter berörs av de ökade krav på informations- och cybersäkerhet som följer av samhällets fortsatta digitalisering. Det förändrade säkerhetspolitiska läget gör dessutom arbetet viktigare än någonsin.

Undersökningarna genomförs av MSB på uppdrag av regeringen, som därmed uttrycker en ambition att NIS-leverantörer ska genomföra Infosäkkollen och It-säkkollen.

Uppmaningar från MSB direkt till företagen:

  • Genom att fylla i Infosäkkollen får ni direkt återkoppling på hur ni ligger till och genom att skicka in ert svar till MSB får ni även jämförande återkoppling. Sammantaget kan ni stärka er egen verksamhet och samtidigt bidra till regeringens nya cybersäkerhetsstrategi.
  • MSB ska redovisa resultatet på en aggregerad nivå, varför era svar även bidrar till regeringens samlade lägesbild på området.
  • För att lära er mer hänvisar vi till information på MSB:s webbplats. Där hittar ni Infosäkkollen 2023 och mer information som videos, vanliga frågor och svar, fördjupningsinformation, samt information om hur data hanteras och hur ni rapporterar in era svar till MSB.

Ett viktigt brev till ledningen i berörda företag om uppdateringen

– MSB:s generaldirektör har författat ett brev som vänder sig till vd och ledningsgrupp i berörda företag. Det handlar om att följa upp arbetet med informations- och cybersäkerhet i samhällsviktiga verksamheter i form av Infosäkkollen. Jag vill påminna om att Informations- och cybersäkerhet, i likhet med övrig lagstiftning, är ledningens ansvar säger Emma Johansson som är säkerhetsansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Läs brevet från MSB:s generaldirektör här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se