Utbetalning av elstöd till elområde 1 och 2 kräver registrering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har öppnat upp sidan på sin webbplats med information om registrering av uppgiftslämnare för utbetalning av elstöd till elområdena SE1 och SE2. Mail har även skickats ut till de 19 företag i norr Sverige som berörs. Uppgifter ska registreras senast den 20 mars.

Elnätsföretag ska rapportera in uppgifter till Försäkringskassan som underlag för beslut om utbetalning av elstöd. Inrapporteringen kan endast göras av de företrädare som elnätsföretagen utser och registrerar hos Svenska kraftnät på förhand.

Registrera uppgifter senast den 20 mars 2023

Elnätsföretagen behöver registrera generell information om företaget, uppgifter om utsedda uppgiftslämnare och kontaktpersoner samt om ansvarig firmatecknare senast den 20 mars 2023.

Registrering kan endast ske via webbformulär på Svenska kraftnäts webbplats 

Verifiering senast den 27 mars 2023

Svenska kraftnät kontaktar sedan uppgiftslämnare och ansvarig firmatecknare för kompletterande information om personnummer via nytt webbformulär.

Senast den 27 mars 2023 ska samtliga uppgifter som lämnats in verifieras med elnätsföretagens firmatecknare i nästa steg. Detta sker med hjälp av Svenska kraftnäts verktyg för e‑signering.

Mer information och kontakt

Information om arbetet med att säkerställa uppgifter om elnätsföretagens utsedda uppgiftslämnare och kontaktpersoner finns på Svenska kraftnäts webbplats.

Frågor om detta kan även ställas via mejl till anvandareelstod@svk.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se