Låst medlemsnyhet

Välbesökt möte om inrapportering inför tillsynsperioden 2024–2027

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Energiföretagen höll den 16 mars ett informationsmöte med anledning av den kommande inrapporteringen inför nästkommande tillsynsperiod. Energimarknadsinspektionen, Ei, har aviserat stora förändringar vilket även påverkar vilka uppgifter som elnätsföretagen behöver rapportera in till myndigheten.