Vd-möte med Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Energiföretagen har haft en händelserik vecka med ett vd-möte med klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari och två riksdagsseminarier med fokus på energieffektivisering respektive vätgas. 

Energieffektivisering och vätgas i riksdagen 

Tisdagen den 6 mars hölls ett riksdagsseminarium om energieffektivisering. Medverkade gjorde, förutom Erik Thornström från Energiföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, byggmaterialbolaget Beijers och tidigare finansminister Anders Borg. En av frågorna som diskuterades var höjt ROT-avdrag, något som förespråkades av Beijer och som även lyftes av Anders Borg som en potentiellt effektiv åtgärd. Energiföretagen pekade på EU:s skärpta mål för energieffektivisering som kommer att kräva nya åtgärder, och ett breddat utökat ROT-avdrag kan vara en bra åtgärd. Energiföretagen är positiva till det aviserade stödet för energieffektivisering i småhus som är på gång, men lyfte också ett förslag från Fossilfritt Sveriges energieffektiviseringsstrategi om bland annat ett auktionsbaserat system för energieffektivisering som vi bejakar. Energiföretagen avvisar dock mer riktade och detaljerade åtgärder.  

Onsdagen den 7 mars deltog Energiföretagens vd Åsa Pettersson på ett riksdagsseminarium om vätgas. Tillsammans med Vätgas Sverige, Energigas Sverige, H2 Green Steel och cleantechföretaget Plagazi lyfte Energiföretagen hur Sverige kan dra nytta av vätgasutvecklingen. Viktigt är att alla fossilfria energislag byggs ut för att täcka de behov som finns, bland annat den väntade ökade efterfrågan på vätgas.  Energiföretagen lyfte vikten av politiskt ledarskap för att sätta en plan för den utbyggnaden som behövs för att klara av att elektrifiera Sverige. Det handlar om att enas på det nationella planet och för att kunna förverkliga detta lokalt behövs verktyg - exempelvis en hållbar ersättning till lokalsamhället vid vindkraftutbyggnad. Sverige behöver dessutom ta fram regelverk för distribution av vätgas vilket saknas idag.  

Vd träffade Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari 

Onsdagen 8 mars hade vd Åsa Pettersson ett möte med Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och hennes statssekreterare Daniel Westlén om flera aktuella frågor. Romina ansvarar bland annat för den klimathandlingsplan som regeringen tar fram och mycket av den lagstiftning kring tillståndsprocesser som påverkar energiföretag. Åsa lyfte förutsättningarna för ny kraftproduktion, de långa ledtiderna för vindkraft och hade en fördjupad diskussion om vattenkraftens roll i energisystemet, där Energiföretagens expert Johan Bladh också deltog.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se