Nordenergi välkomnar ambitiöst 2040-mål

Publicerat av: Julia Lindholm ·

I måndags, den 13 november, presenterades Nordenergis position för klimatmålen till 2040 under ett event i Bryssel. Nordenergi uttrycker starkt stöd för ett ambitiöst EU-mål om 90% minskning av utsläpp till 2040 i enlighet med Parisavtalet.

Nordenergi är ett samarbetsorgan för de nordiska branschorganisationerna för energi och har funnits sedan 2003. För att nå målet om klimatneutralitet till 2050, som EU och dess medlemsländer förbundit sig till, anser Nordenergi att ett delmål till 2040 behövs.

EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett nytt klimatmål till 2040 som syftar till att bana väg för ett klimatneutralt EU 2050 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, i enlighet med Parisavtalet. Här kan du läsa Energiföretagens position om klimatmålen till 2040.

Nordenergi rekommenderar i sin position en målsättning om 90% minskning av utsläppen till 2040 jämfört med 1990. Detta mål representerar en högre ambition än en linjär bana från 2030 till 2050, vilket organisationen motiverar med att det är de sista utsläppsminskningarna som kommer vara de mest utmanande och kostsamma. Därför måste åtgärder vidtas i tid för att ha en så bra förutsättning som möjligt inför det sista decenniet innan 2050.

Nordenergi betonar att infångning av koldioxid kommer bära en avgörande roll för att nå klimatneutralitet och därför bör inkluderas i EU:s klimatmål till 2040. Samtidigt understryks det att infångning av koldioxid inte bör ersätta eller bromsa avvecklingen av fossila bränslen. EU måste fortsätta att sträva mot minskade utsläpp av växthusgaser genom marknadsdrivna och kostnadseffektiva lösningar, vilket inkluderar ett fortsatt fokus på elektrifiering och främjande av fjärrvärme och -kyla. Nordenergi uppmanar beslutsfattarna i EU att undersöka möjligheterna för ett handelssystem med negativa utsläpp. Ett sådant handelssystem kan ge goda incitament till nya projektinvesteringar inom exempelvis avfallsförbränning och bioenergi.

Då klimatmålen skärps understryker Nordenergi att den sociala acceptansen är avgörande och att det är av yttersta vikt att sträva mot att nå de målen och reglerna som läggs fram. Ifall målen ifrågasätts eller till och med minskas finns det en stor risk för allvarliga motreaktioner och minskat förtroende för beslutsfattarna.

Du kan läsa hela positionen från Nordenergi här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se