SMR – En nyckelkomponent i energiomställningen enligt Eurelectric

Publicerat av: Julia Lindholm ·

I strävan efter att nå klimatneutralitet uppmanar Eurelectric, den europeiska branschorganisationen för elföretag, EU att anta ett regelverk för att underlätta utbyggnaden av små modulära reaktorer, SMR. Eurelectric trycker på potentialen för kortare byggtider och rollen SMR kan ta i klimatomställningen.

Den 9 november presenterade Eurelectric sitt positionspapper om rollen SMR kommer ha i omställningen till en renare kraftproduktion. Organisationen betonar hur driftsättningstiden kan minska avsevärt med hjälp av SMR-tekniken tack vare omfattande standardisering och pre-fabricerade enheter. Denna effektivitet är en viktig faktor för att möjliggöra en snabb övergång från befintliga koleldade kraftverk till utsläppsfria tekniker.

I positionen understryks hur viktigt det är med teknikneutralitet och att alla koldioxidfria tekniker för kraftproduktion ska behandlas lika, inklusive SMR. I och med den ökade efterfrågan på ren energi kommer en diversifierad energimix som inkluderar SMR bidra till ett mer robust och pålitligt energisystem.

– Energiföretagen välkomnar Eurelectrics initiativ till att underlätta utbyggnaden av små modulära reaktorer för att möta det ökade elbehovet som krävs för omställningen. Alla kraftslag behövs, men SMR kommer vara en viktig pusselbit för att bidra med både stabil el och fossilfri värme, säger Carl Berglöf, kärnkraftsexpert hos Energiföretagen.  

Inom EU har kärnkraftsfrågan varit en del av debatten som delat lägret i två. Intresset för SMR har ökat i vissa medlemsländer tack vare fördelar som pålitlig energiförsörjning, minskade koldioxidutsläpp och ökad flexibilitet. Å andra sidan finns det bekymmer och debatter om säkerheten, hanteringen av avfall och andra hälso- och miljörelaterade aspekter.

Så sent som förra veckan meddelade energikommissionären Kadri Simson att kommissionen kommer lägga fram ett förslag om en ny industriallians för att främja etableringen av SMR. Simson meddelade att de ser ett förnyat intresse för kärnenergi och att de första småskaliga reaktorerna ska vara anslutna till det europeiska elnätet inom det närmsta decenniet för att nå målen om netto-nollutsläpp till 2050.

Förslaget för industrialliansen väntas komma i början av 2024 och syftar till att öka EU:s konkurrenskraft globalt och hjälpa den europeiska industrin att bli marknadsledande.  

Här kan du läsa Eurelectrics position.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se