24 november och andra viktiga datum för avslut av elstöd

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sista dag för elnätsföretagen att skicka in filer med uppgifter om elkunder via e-tjänsten är den 24 november. Detta för att Försäkringskassan ska hinna utreda, fatta beslut och betala ut elstöd före 31 december 2023. Läs om alla viktiga datum i processen här.

99,6 procent av alla elkunder har fått sitt elstöd. Nu kvarstår några anläggningar där elstöd inte kunnat betalas ut på grund av att uppgifter saknas. För de kvarvarande anläggningarna har Försäkringskassan skickat brev till berörda elkunder, som uppmanas att återkomma med kompletterande uppgifter senast den 9 oktober 2023. Om myndigheten inte får in uppgifter från kunderna kan elstöd inte betalas ut.

Förordningarna för båda elstöden till privatpersoner upphör den 31 december 2023. Därefter har Försäkringskassan inte rätt att fatta nya beslut eller ta emot nya anläggningar som inte rapporterats tidigare. Från den 1 januari 2024 gäller en preskriptionstid upp till 10 år. Elnätsföretagen kan, om Försäkringskassan begär det, behöva skicka in kompletterande uppgifter under hela den perioden.

Läs Försäkringskassans brev från den 2 oktober 2023 till elnätsföretags kontaktperson för elstöd till privatkonsument här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se