Klart att rapportera in uppgifter till Ei inför beslut om intäktsramar 2024–2027

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 1 november öppnar e-tjänsten KENT för elnätsföretag att rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) som ska ligga till grund för beslut om intäktsramar för åren 2024–2027. Sista dag att rapportera in uppgifter är den 8 december 2023. Därefter påbörjar Ei arbetet att kvalitetsgranska, beräkna och fatta beslut om intäktsramar för alla Sveriges cirka 170 elnätsföretag.

För att fastställa intäktsramarna inför nästa period utgår Ei från den metod som användes för att fastställa intäktsramar för tillsynsperioden 2020–2023, med vissa justeringar gällande bland annat kalkylränta och kostnader för flexibilitetstjänster skriver Ei på sin webbplats. Som vi har förstått det hade Ei planer på att precisera dessa justeringar närmare senast den 31 oktober, men meddelar nu att ”Metoden för tillsynsperioden 2024–2027 fastställs i samband med att Ei fattar det första beslutet.”

Den 24 augusti remitterade Ei utkast till metodbeskrivningar för kalkylränta och kostnader för flexibilitetstjänster. Ei har tagit emot synpunkter på de remitterade underlagen.

Läs nyhet från den 31 oktober om inrapporteringen till Ei här.

Nya föreskrifter ute

Samma dag, den 31 oktober, gav Ei ut en nyhet om att det nu finns nya föreskrifter publicerade om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen. Föreskrifterna träder i kraft den 15 november 2023. De nya föreskrifterna tillämpas vid besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027.

Läs nyhet om de nya föreskrifterna hos Ei här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se