Nätkod för cybersäkerhet på gång – synpunkter önskas

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 20 oktober publicerade EU-kommissionen ett utkast till delegerad förordning som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943. Det handlar om att ta fram en nätkod om sektorspecifika regler för cybersäkerhetsaspekter av gränsöverskridande elflöden.

Sverige har under hela arbetsprocessen haft och har fortfarande en representant, Anders Åhlgren, på plats på EU-nivå som stöds av Energiföretagen Sverige och energiföretag. Anders deltar i både EU-kommissionens expertgrupp samt är vice ordförande för arbetsgruppen. Med andra ord har Sverige och energibranschen mycket god insyn i arbetet med nätkoden och risk assessment.

Kort om innehållet i nya nätkoden för cybersäkerhet (NC CS)

Nätkoden reglerar elsektorn för att hantera cybersäkerhetsaspekterna av gränsöverskridande elflöden. Syftet är att göra EU:s elsystem mer motståndskraftigt och säkert. Koden fastställer och tar upp:

  • regler om riskbedömning av cybersäkerhet
  • gemensamma minimikrav för cybersäkerhet
  • planering
  • rapportering
  • övervakning
  • krishantering och övning

Inspel välkomnas senast 7 november 

Har ni frågor och funderingar om nätkoden för cybersäkerhet så kontakta Energiföretagens säkerhetsansvariga Emma Johansson (se kontaktdata nedan), som välkomnar inspel från den expertkunskap som finns på plats i Sverige. Senast den 7 november vill Energiföretagen ha in synpunkter från medlemsföretagen.

Läs mer om elförsörjningen i EU – sektorspecifika regler om it-säkerhet (nätföreskrifter) på EU-kommissionens webbplats.

Läs utkast till delegerad förordning – Ares(2023)7142081.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se