Aktörsmöte om nya roller BSP och BRP på elmarknaden

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät bjuder in till ett digitalt möte den 29 september om införandet av de nya rollerna ”Leverantör av balanstjänster” (BSP) samt ”Balansansvarig part” (BRP) på den svenska elmarknaden. Energimarknadsinspektionen, Ei, beslutade tidigare i somras om villkoren för BSP och BRP.

Foto: Youry Ermoshkin/Mostphotos

Ei har tagit beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Detta sedan Svenska kraftnät tidigare tagit fram förslag till villkoren enligt artikel 18 i Balansförordningen (EU 2017/2195). Ei:s beslut innebar att villkoren godkändes och ska vara implementerade senast den 17 maj 2024.

När villkoren är implementerade är det BSP som lämnar bud på Svenska kraftnäts balansmarknader. De balansansvariga parterna (BRP) är fortsatt den aktör som strävar efter att vara i balans i de uttags- eller inmatningspunkter som de ansvarar för.

Anmälan och vidare läsning

Innebörden i Ei:s beslut om villkoren för BSP/BRP ska tas upp under ett digitalt möte som Svenska kraftnät håller den 29 september kl 13.00–14.30. Mötet behandlar också pågående arbete och förberedelser i syfte att implementera de nya rollerna och presenterar en övergripande implementationsplan.

Mer information och möjlighet att anmäla sig finns på Svenska kraftnäts webbplats

Läs mer om ärendet på Ei:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se