Analysera behovet av en kapacitetsmarknad mer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har lämnat remissvar till Klimat- och Näringslivsdepartementet om rapporten ”Framtiden kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden” som tagits fram av Svenska kraftnät. En kapacitetsmekanism bör förberedas för södra Sverige samtidigt som frågan behöver analyseras grundligare.

Energiföretagen oroas för elförsörjningen i främst södra Sverige, men i hela landet på sikt. En stärkt försörjningstrygghet är en fråga som Energiföretagen lyft under en längre tid. I ljuset av redan pågående systemutmaningar och väntande bristande effektbalans i framtiden föreslår Energiföretagen att en kapacitetsmekanism bör förberedas för åtminstone södra Sverige. Samtidigt efterlyser Energiföretagen en tydligare grundanalys och en bättre beskrivning av vilka problem en kapacitetsmarknad ska lösa.

– Givet den stora utveckling vi ser framför oss ser vi inte att en kapacitetsmarknad kan uteslutas, men den är förmodligen inte en snabb universallösning för de utmaningar vi står inför, säger Carl Berglöf som arbetar med kraftbalansfrågor hos Energiföretagen.

Tecken på svår effektsituation – utvärdera fler alternativ

Energiföretagen välkomnar att Svenska kraftnät nu arbetar aktivt med de systemfrågor som påtalats under en längre tid. Energiföretagens vd Åsa Pettersson förtydligar om behovet av ytterligare analys:

– I södra Sverige är läget akut och alla alternativ för att säkra en trygg elförsörjning måste beaktas. Att införa en kapacitetsmarknad är den sista utvägen för att säkra tillgänglig effekt. Det visar på allvaret i situationen.

Elmarknadsförordningen föreskriver att kapacitetsmekanismer just får införas som en sista utväg för att undanröja problem med resurstillräcklighet. Att det nu föreslås är ett tecken på hur svår effektsituationen är, inte minst för södra Sverige.

Parallellt som en kapacitetsmarknad utvecklas behöver Svenska kraftnät jobba vidare med befintliga och etablerade förfaranden för att stärka försörjningstryggheten. Regeringen bör även fortsätta att utveckla finansieringslösningar för att minska riskerna för den som vill investera i ny elproduktion. För att få investeringarna att ta fart snabbt krävs andra finansiella upplägg än en kapacitetsmarknad, som tar tid att få på plats och som även den är förknippad med en rad risker för aktörerna.

Läs remissvar och Svenska kraftnäts rapport

Energiföretagens remissvar kan läsas här

Svenska kraftnäts remitterade rapport kan läsas här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se